CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CÁC Y BÁC SỸ TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhằm góp sức cùng nhà nước và ngành y tế phòng chống COVID-19, AIA Việt Nam, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công bố sẽ ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên đến 25 tỷ đồng.

Nhằm góp sức cùng nhà nước và ngành y tế phòng chống COVID-19, AIA Việt Nam, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công bố sẽ ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên đến 25 tỷ đồng.

Trong đó, 02 tỷ đồng sẽ được AIA Việt Nam chuyển trực tiếp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mua trang thiết bị y tế thiết yếu nhằm giúp các y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu có thêm đồ dùng cần thiết trong hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và 23 tỷ đồng sẽ được AIA Việt Nam dành thực hiện Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt áp dụng cho tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế được Bộ Y tế chỉ định chẩn đoán và điều trị virus SARS-CoV-2. Theo đó, Chương trình hỗ trợ tài chính này bao gồm:

Trợ cấp tài chính khi có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2: Bất kỳ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, tình nguyện viên thỏa điều kiện chương trình, được xác định dương tính SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Hỗ trợ tài chính khi tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2: Trong trường hợp bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, tình nguyện viên thỏa các điều kiện của chương trình chẳng may tử vong trong thời gian của chương trình do nhiễm virus SARS-CoV-2 thì sẽ được AIA Việt Nam chi trả khoản hỗ trợ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

AIA Việt Nam hy vọng chương trình hỗ trợ đặc biệt này sẽ giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và gia đình có sự an tâm bảo vệ tài chính để vững vàng và mạnh mẽ tiếp tục cuộc chiến chống COVID-19.

CHÍNH SÁCH CHUNG

AIA cung cấp bảo vệ đặc biệt dành cho đội ngũ y bác sĩ, những nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình (“nhân viên y tế”) với hai khoản hỗ trợ tài chính như sau:

Trợ cấp khi nhiễm bệnh:

AIA Việt Nam sẽ hỗ trợ một lần 10 triệu đồng khi nhân viên y tế có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình.

Hỗ trợ tài chính khi tử vong:

AIA Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng khi nhân viên y tế bị tử vong trong thời gian của chương trình do nhiễm virus SARS-CoV-2. Khoản hỗ trợ này chỉ được áp dụng đối với trường hợp nhân viên y tế đã nhận trợ cấp tại mục 1.

Chương trình này sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoặc đến khi AIA Việt Nam hỗ trợ hết tổng số tiền 23 tỷ đồng, lấy thời điểm nào đến đến trước.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình

1. Là bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, tình nguyện viên hiện đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế được Bộ Y tế chỉ định chẩn đoán và điều trị dịch bệnh Covid-19.

2. Các nhân viên y tế được nêu trong mục (1) phải có hợp đồng lao động trực tiếp với bệnh viện hoặc với bên thứ ba đang hợp tác với bệnh viện. Đối với trường hợp tình nguyện viên thì cần có văn bản xác nhận của bệnh viện.

THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ

1. Người nhận hỗ trợ:

Là nhân viên y tế hoặc người sẽ đại diện theo ủy quyền.Trường hợp nhân viên y tế tử vong và không có chỉ định người nhận khoản hỗ trợ, AIA Việt Nam có quyền chi trả cho người thừa kế hợp pháp của nhân viên y tế theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục yêu cầu chi trả:

2.1.Trường hợp nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2:

Nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 sẽ đăng ký với AIA qua hộp thư điện tử được cài đặt sẵn tại website của AIA (VN.COVID19Cares@aia.com).

Các thông tin đăng ký bao gồm:

-Họ tên nhân viên y tế, số CMND/CCCD, ngày sinh, giới tính

-Địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại di động và địa chỉ email

-Tên và địa chỉ bệnh viện hiện đang công tác

-Khoa/ Phòng

-Chức danh công tác

-Thông tin tài khoản ngân hàng

-Bằng chứng hiện đang công tác tại bệnh viện: bản sao hợp đồng lao động, thẻ nhân viên, văn bản xác nhận tình nguyện viên

-Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2

Sau khi nhận được đầy đủ các thông tin đăng ký, AIA sẽ thực hiện thanh toán khoản hỗ trợ này trong vòng 5 ngày làm việc.

2.2 Trường hợp nhận hỗ trợ tài chính khi nhân viên y tế tử vong:

Áp dụng đối với nhân viên y tế đã nhận khoản trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 trong trường hợp 2.1.

Ngoài thông tin ở mục 2.1, Người được chỉ định nhận hỗ trợ tài chính cần nộp thêm các bằng chứng:

-Trích lục khai tử

-Tóm tắt bệnh án quá trình điều trị

-Văn bản chỉ định người nhận hỗ trợ tài chính khi nhân viên y tế tử vong

-Thông tin nhân thân và tài khoản ngân hàng của người nhận khoản hỗ trợ tử vong

Sau khi nhận đủ các yêu cầu nêu trên, AIA sẽ thực hiện thanh toán khoản hỗ trợ này trong vòng 10 ngày làm việc.

 

Hỗ trợ viên

Hotline : 0964394157 myngocnguyen1510@gmail.com